–           Radna duljina stola: 2, 3, ili 4 m

–           Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304

–           Drenažne rešetke sa koritom za mošt

–           Konstrukcija nosiva na kotačima i opremljena sa 4 podesive noge

–           Upravljačka ploča

–           2 vibracijska motora (svaki snage 0,3 KW)

–           4 oscilacijska elementa

–           ugrađen FREKVENTNI varijator rada motora

–           Kapacitet: 2 do 10 t/h (ovisno o jačini vibracija i nagibu stola)

Vibro stol Mori TAV