Vrlo jednostavan i brzi komplet za određivanje ukupnih kiselina i slobodnog SO2 u moštu i vinu.

Komplet se sastoji od epruvete, pipete i 4 reagensa: Vini 1 reagens (za određivanje ukupnih kiselina), Vini 2 reagens, Vini 3 reagens i Vini 4 reagens .Reagensi Vini 2, Vini 3 i Vini 4 služe za određivanje slobodnog SO2.

Kako pravilno izmjeriti količinu slobodnog SO2 reagensima Vini 2, Vini 3 i Vini 4 reagensima, možete vidjeti u sljedećem u sljedećem videu.

Vini komplet