• za prepumpavanje svježeg masulja, maceriranog masulja i cijeloga grožđa
  • robusne pumpe
  • jednostavno održavanje higijene pumpe
  • veliko usipno korito

 

tablica-mori

mori-pumpa