Zambelli Crystal Eco

Flotator se koristi za mehaničko bistrenje mošta. Uvelike se ubrzava bistrenje mošta i smanjuju se troškovi za hlađenje mošta. Također nije potrebno imati posudu za dekantaciju. Nije potrebno koristiti ni enološke bentonite, čime se ne gube pozitivne arome. Nakon procesa flotacije, sve čestice koji bi se klasičnim bistrenjem spustile na dno posude, se dignu na vrh posude i stvore ”kapu”, nakon čega se izbistreni mošt jednostavno pretoči na donji ventil i može krenuti na fermentaciju. Princip rada se zasniva na ubrizgavanju pod pritiskom želatine koja radi flokulaciju čestica i intertnog plina. Nakon izvršenog procesa flotatacije, zgusnute čestice se počinju dizati, i u roku 50-60 minuta se dignu na visinu 1 m.  

  • max. kapacitet flotacije: 120 hl/h
  • konzumacija dušika: 5-15 l/min
  • pritisak inertnog plina: 3,5 bara
  • pritisak pumpe: 4,5-5,5 bara
  • težina: 71 kg
  • trofazni priključak
  • ventil za doziranje tekuće želatine

Flotator Zambelli Crystal Eco