Sistemi za zaštitu od oksidacije vina u tankovima

Kako bi što kvalitetnije zaštitili vino u nedovoljno punim inox tankovima, preporučljivo je ugraditi sistem za dozaciju inertnog plina.  Na ovaj način upražnjeni prostor je ispunjen nekim od inertnih plinova koji sprečavaju oksidaciju vina. Najčešće je u upotrebi dušik kao cjenovno povoljan plin, te argon kao skuplja opcija. Plin koji sprečava vezanje vina sa kisikom, dolazi iz boce pod pritiskom preko visokotlačnog i niskotlačnog regulatora u tank.

 

Priključak za inertni plin

Dijelovi uređaja:

  • Visokotlačni regulator za bocu sa dušikom
  • Redukcijska stanica
  • Priključak na tanku