apremnine rezervoara 300, 400, 500 i 600 l

Izvedbe:

 • V – vinogradarska izvedba usmjerivača
 • O – voćarska izvedba usmjerivača

Preporuke za uporabo:

 • Međuredni razmak        od 1,8 do 4,0 m
 • Visina prskanja             do 4,0 m
 • Površina prskanja         do 15 ha
 • U raznim izvedbama prilagodljivi svim vrstama nasada

Osobine:

 • Vrlo mala širina usmjerivača i kompaktna izrada
 • Vrlo tihi rad
 • Mala potrebna snaga za rad
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Sa jednoručnim regulatorom tlaka za upravljanje iz kabine traktora
 • Simetrični izlaz zraka
 • Dupli nosači diza podesivi po visini

Standardna oprema:

 • Rezervoari iz prozirnog polietilena
 • Pumpa AR 503, 50 lit/min,40 bara
 • Regulator pritiska BY MATIC,produžen do kabine traktora
 • Dupli nosači dizni sa memb. ventilima podesivi po visini
 • 5 ili 6 dizne sa svake strane
 • Pogon sa klinastim remenima
 • Centralni tlačni filter
 • Miješalica visokog pritiska
 • Miješalica prašnatih sredstava u uljevnom situ
 • Pocinčani okvir
 • Sklopka za isključivanje ventilatora
 • Dodatni priključak za cijev

 

Katalog Zupan HKA