Hidro preše za prešanje masulja i taloga, te za prešanje voća

Preše za vrlo jednostavno i kvalitetno prešanje raznog voća. Dodatkom posebne vreće, moguće je prešati i talog koji ostane nakon taloženja mošta. Uz važnu karakteristiku da se prešanjem ne oštećuju koštica i kožica bobice, ove preše odlikuje i visok randman prešanja, bez obzira na nizak tlak kod prešanja.

Prešanje hidro

Karakteristike svih modela preša:

 • Konzola, koš i pokrovna ploča izrađeni od kvalitetnog inox materijala AISI 304
 • Elektropolirani inox materijal
 • Dodatna vreća za prešanje i lakše čišćenje
 • Dodatna zaštitna vreća za zaštitu od špricanja prešanog voća i grožđa
 • Ventil za očitanje i regulaciju pritiska vode
 • Napajanje: voda iz vodovodne mreže
 • Priključci:

– dovod: 1/2”

– odvod: 3/4”

 • Vrijeme prešanja voća: od 30 do 70 min.
 • Vrijeme prešanja grožđa: od 50 do 90 min.
 • Jednostavna za rukovanje i održavanje
 • Samostalna u radu, bez ljudske pomoći

*Opcijska oprema: vreća za prešanje taloga


Lancman VS-A

vs-a55

VS-A 55

 • kapacitet koša: 55 l
 • masa: 35 kg
 • ŠxDxV: 600x600x950 mm
 • radni tlak: 2,5 bara
 • max. tlak: 3 bara
 • postolje sa 3 noge i 2 kotača za transport

VS-A 80

 • kapacitet koša: 80 l
 • masa: 40 kg
 • ŠxDxV: 600x600x1180 mm
 • radni tlak: 2,5 bara
 • max. tlak: 3 bara
 • postolje sa 3 noge i 2 kotača za transport

VS-A 120

 • kapacitet koša: 120 l
 • masa: 55 kg
 • ŠxDxV: 600x600x1300 mm
 • radni tlak: 2,5 bara
 • max. tlak: 3 bara
 • postolje sa 3 noge i 2 kotača za transport

*Opcijska oprema: vreća za prešanje taloga


Lancman VSPX

vspx170-prekucnjena

VSPX 80

 • kapacitet koša: 80 l
 • masa: 64 kg
 • ŠxDxV: 800x870x1300 mm
 • radni tlak: 2,5 bara
 • max. tlak: 3 bara
 • lakirano pregibno postolje na 4 kotača

VSPX 120

 • kapacitet koša: 120 l
 • masa: 76 kg
 • ŠxDxV: 800x870x1300 mm
 • radni tlak: 2,5 bara
 • max. tlak: 3 bara
 • lakirano pregibno postolje na 4 kotača

VSPX 170

 • kapacitet koša: 170 l
 • masa: 83 kg
 • ŠxDxV: 800x870x1350 mm
 • radni tlak: 2,5 bara
 • max. tlak: 3 bara
 • lakirano pregibno postolje na 4 kotača

VSPX 250

 • kapacitet koša: 250 l
 • masa: 105 kg
 • ŠxDxV: 880x900x1600 mm
 • radni tlak: 2,5 bara
 • max. tlak: 3 bara
 • lakirano pregibno postolje na 4 kotača

*Opcijska oprema: vreća za prešanje taloga


Lancman VSPIX

vspix250

VSPIX 80                                                                                                                                                      

 • kapacitet koša: 80 l
 • masa: 64 kg
 • ŠxDxV: 800x870x1300 mm
 • radni tlak: 2,5 bara
 • max. tlak: 3 bara
 • inox pregibno postolje na 4 kotača

VSPIX 120

 • kapacitet koša: 120 l
 • masa: 76 kg
 • ŠxDxV: 800x870x1300 mm
 • radni tlak: 2,5 bara
 • max. tlak: 3 bara
 • inox pregibno postolje na 4 kotača

VSPIX 170

 • kapacitet koša: 170 l
 • masa: 83 kg
 • ŠxDxV: 800x870x1350 mm
 • radni tlak: 2,5 bara
 • max. tlak: 3 bara
 • inox pregibno postolje na 4 kotača

VSPIX 250

 • kapacitet koša: 250 l
 • masa: 105 kg
 • ŠxDxV: 880x900x1600 mm
 • radni tlak: 2,5 bara
 • max. tlak: 3 bara
 • inox pregibno postolje na 4 kotača

*Opcijska oprema: vreća za prešanje taloga