Crystal Balnace se koristi za stabilizaciju tartarata u vinu i pjenušavim vinima. Po sastavu je 5%-tna otopina karboksimetil celuloze, koji je polisaharid sa uravnoteženim stupnjem polimerizacije, stupnja supstitucije i uniformnosti, kako bi mogao osigurati efektivnu stabilizaciju sa niskim viskozitetom. Zahvaljujući svojim svojstvima, učinkovitost  Crystal Balance je postojana unatoč izlaganju naglim temperaturnim promjenama.

Crystal Balance ima najbolji učinak kada se dodaje u vino prije punjenja u boce. Prije upotrebe vina moraju biti stabilizirana na proteine. NE preporuča se upotrijebiti u vinima koja su bila tretirana sa lizozimom ili će biti tretirana sa lizozimom.

Preproučena doza: 100-200 ml/100 L

Dodaje se direktno u vino 48 sati prije zadnje filtracije.