Tip: francuski, srednje plus paljenje

Veličina: 5 -20 mm

Aroma: vanilija, badem, karamela, pržena kava

Broj upotrebe: 1 put

Chips Enoquer je proizveden od drva koji se koristi u proizvodnji drvenih bačava. Drvo za proizvodnju chipsa strogo je odabrano od sorata Quercus Sessiliflora i Quercus robur. Prije paljenja, drvo se suši najmanje 24 mjeseca prirodnim putem na otvorenom.

Chips se može dodati u fazi fermentacije ili kod odležavanja u bilo kojoj fazi. Vrijeme kontakta može varirati od nekoliko dana do 4 tjedna, ovisno o stilu vina i o tipu chipsa. Najtočniji način određivanja duljine kontakta jest senzorno ocjenjivanje, kako bi se pratio razvoj aroma.

Upotrebom chipsa u fermentaciji smanjuje se gorčina kod nedovoljno zrelog grožđa (nezreli polifenoli), jače dolazi do izražaja voćne arome, a dobiveno vino je dobro balansirano, harmonično i sa izraženom kompleksnom aromatikom.  

 

U vrijeme kontakta sa chipsom preporuča se posvetiti pažnju na kontakt sa kisikom (mikro-oksigenacija), u svrhu boljeg razvoja aroma drva (ovisi o stilu vina koji se želi dobiti). Dodavanje kisika pospješuje se zaokruženost tanina, bolja harmonizacija u vinu te bolja integracija aroma drva.

DOZIRANJE:

Bijela vina:

  • u fermentaciji: 50 – 200 g/100 L
  • odležavanje: 50 – 150 g/100 L, kontakt: do 4 tjedna*

Crna vina:

  • u fermentaciji: 50 – 300 g/100 L
  • odležavanje:  
    • snažna crna vina:  50 – 300 g/100 L, kontakt: do 6 tjedana*
    • lagana crna vina: 50 – 150 g/100 L, kontakt: do 4 tjedna*


* Točan vremenski period kontakta određuje se senzornim ocjenjivanjem, te ovisi o stilu vina koji se želi dobiti, te o stupnju paljenja chipsa.