edge-hi2020-angle
EDGE je tanak, lagan novi tip pH metra sa ekranom osjetljivim na dodir.
Mjeri pH u moštu i vinu, ali sa upotrebom posebnih elektroda (nisu uključene u standardnu opremu) može mejriti i otopljeni kisik u vinu i električnu vodljivost.
EDGE je vrlo jednostavan za upotrebu. Može se koristiti na terenu ili u laboratoriju kao stolni pH metar. Opremljen je sa Hanna CAL-CHECK sustavom kako bi upozorio korisnika na stanje elektrode, te da li su otopine za kalibraciju kontaminirane. Također ima i stolni držač elektrode te zidni držač.
EDGE ima punjivu bateriju, USB priključak koji omogućuje povezivanje pH metra sa računalom.
SPECIFIKACIJE:

Raspon:     pH  -2,00 – 16,00 pH   /    temperatura  -20,00 – +120,00° C

Rezolucija:       pH  0,01 pH ili 0,001 pH     /    temperatura  0,1°C

Točnost (na 20°C):    pH  ±0,01 pH ili ± 0,002 pH   /    temperatura ±0,2°C

pH kalibracija:   5 u standardnom načinu rada; 3 u osnovnom načinu rada

Kalibracijske otopine: standardni način rada pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45+2 korisnički definirana pufera

osnovni način rada pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01

Temperaturna kompenzacija:   automatska

Dimenzije: 202 x 140 x 12,7 mm

Težina: 250 g