Uređaj se jednostavno spaja na visokotlačni perač (miniwash). Perač bačava Kiesel se zatim umetne u bačvu, otvori se ventil za pranje gdje voda pod visokim pritiskom (do 100 bara) temeljito opere sve dijelove unutrašnjosti bačve. Nečista voda se promjenom faze rada izbacuje iz bačve, tj. vodu će moguće potpuno izbaciti iz bačve. Kroz odvodno crijevo se može vidjeti stupanj čistoće vode sa kojom je ispirana unutrašnjost. Sapnice perača se okreću u svim smjerovima što garantira kvalitetu pranja.

Sa peračem dolazi i nekoliko setova dodatnih sapnica, sa kojima se može regulirati intenzitet pranja. Usisna cijev za prljavu vodu iz bačve je velikog promjera i s time su problemi sa usisom smanjeni na minimum.

Kerač KieselBačva i perač

Kraća verzija sa gibljivom cijevi:

Perač kiesel kutni